Bài đăng mới

#3: Chức năng Bài đăng (Posts) trong Blogger

Đăng bởi: Nguyen Ngoc Quynh Anh - Thứ Tư, 29 tháng 1, 2014 0 Nhận xét
Bài đăng (Posts): liệt kê các bài viết của blog, trong mục này có 3 mục con là tất cả (hiển thị tất cả bài đăng), nháp (hiển thị bài viết ở chế độ bản nháp) và đã xuất bản (hiển thị những bài đã được xuất bản).

Chức năng Bài đăng (Posts) trong Blogger
Chức năng Bài đăng (Posts) trong Blogger


1) Tích chọn hàng loạt: Chọn tất cả bài viết hiển thị ở 1 trang.
2) Khi tích chọn 1 hoặc nhiều bài viết thì bạn có thể dùng khung này. Ô đầu có hình nhãn dán, khi xổ xuống bạn sẽ có thể tạo nhãn mới, thêm hoặc xóa nhãn của những bài viết được chọn (đây cũng chính là cách để thêm hoặc xóa nhãn hàng loạt cho bài viết - sẽ được hướng dẫn trong video). Ô thứ 2 là để xuất bản bài viết ở trạng thái bản nháp, ô thứ 3 là hoàn nguyên bài viết về bản nháp, ô cuối cùng có hình thùng rác để xóa những bài viết được tích chọn. Chức năng này chỉ cho phép làm việc tối đa với 50 bài viết.
3) Hiển thị bài viết theo nhãn: Chọn tất cả nhãn hoặc một nhãn nào đó tùy bạn muốn hiển thị.
4) Khung tìm kiếm: Nhập tên bài viết để tìm kiếm bài viết muốn tìm.
5) Chuyển đổi qua lại giữa các trang khi có nhiều bài viết được chia thành các trang.
6) Số lượng bài viết hiển thị trên 1 trang.

Phần bài viết được chia ra mỗi hàng một bài, gồm có ô tích chọn, tên bài, nhãn, trạng thái, tên tác giả, bình luận, lượt xem và ngày đăng. Khi di chuột vào từng bài viết thì phía dưới sẽ hiện ra các mục nhỏ để chỉnh sửa, xem, chia sẻ hay xóa bài viết đó. Để viết một bài mới, bạn nhấn vào Bài đăng mới, khi đó giao diện viết bài sẽ hiện ra.1) Khung nhập tiêu đề bài viết.
2) Thanh công cụ: Chuyển đổi giữa 2 chế độ Viết hoặc HTML.
3) Thanh công cụ: Cung cấp các chức năng chỉnh sửa cỡ chữ, kiểu chữ, màu sắc chữ, vị trí,... hỗ trợ khi viết bài.
4) Thanh công cụ:
- Liên kết: Bôi đen một hoặc vài chữ trong bài viết rồi nhấn vào liên kết để thêm hoặc xóa địa chỉ liên kết
- Chèn hình ảnh: nhấn vào để tải ảnh lên bài viết hoặc thêm ảnh vào bài viết từ blog, album picasa, điện thoại, webcam hay URL

Tải ảnh lên bài viết
- Chèn video: nhấn vào để tải video lên bài viết (tối đa 100MB) hoặc thêm video vào bài viết từ youtube, điện thoại hay webcam

Tải video lên bài viết
- Chèn dấu ngắt nhảy: nhấn vào để chèn dấu ngắt nhảy vào bài viết (hoặc chuyển qua chế độ HTML rồi thêm <!--more-->). Thường thì dấu ngắt nhảy được chèn sau 1 đoạn văn hay hình ảnh đầu tiên; khi load bài viết tại trang chủ blog, những phần đằng sau dấu ngắt nhảy sẽ không hiện mà thay vào đó là chữ Đọc thêm ».
{ Chính dấu ngắt nhảy sẽ giúp bạn ngăn chặn người khác lấy dữ liệu (DATA) hàng loạt của blog. Để ngăn chặn, bạn cần làm thêm một bước nữa là đăng nhập blog ~> Vào Cài đặt ~> Khác ~> Tại mục Cho phép nguồn cấp dữ liệu blog, chọn Cho đến dấu ngắt rồi Lưu cài đặt lại }
5) Khung soạn thảo văn bản (đang ở chế độ Viết).
6) Các nút nhấn để:
- Xuất bản: Đăng bài viết
- Lưu: Bài viết được lưu dưới dạng bản nháp, thường thì chức năng này sẽ tự hoạt động khi ta viết bài.
- Xem trước: Xem trước bài viết trên trang blog.
- Đóng lại: Thoát khỏi bài viết đó.
7) Cài đặt bài đăng:
- Nhãn: Viết tên nhãn bạn muốn thêm vào bài viết, nhãn được hiểu như là một thư mục (menu) trong Blogger. Các bài viết cùng nhãn sẽ được hiển thị với địa chỉ: http://diachi.blogspot.com/search/label/Tên_nhãn
- Lịch biểu: Hiển thị thời gian đăng bài. Có 2 lựa chọn:
+ Tự động: tự động cập nhật thời gian đăng bài.
+ Đặt ngày và giờ: tự mình lựa chọn ngày giờ đăng bài. Đây cũng là mẹo để bạn giữ một bài viết ở đầu trang chủ hoặc cho bài viết lùi về sau, bạn chỉ cần đặt ngày/tháng/năm thành vài năm sau là bài viết sẽ đứng đầu mãi cho tới khi có bài khác ngày/tháng/năm đăng vượt mặt (Tại thời điểm mình thử thì Blogger cho phép có thể đặt năm lớn nhất là 275760), để đẩy 1 bài viết xuống cuối thì bạn làm ngược lại, cho ngày/tháng/năm về quá khứ.
- Liên kết cố định: Hiển thị địa chỉ đến bài viết, có dạng: http://diachi.blogspot.com/năm/tháng/tiêu_đề.html
+ Liên kết cố định tự động: tự động cập nhật địa chỉ từ tiêu đề bài viết.
+ Liên kết cố định tùy chỉnh: tự mình chỉnh sửa lại địa chỉ với những ký tự hợp lệ mà Blogger cho phép.
{ Để sửa lại địa chỉ của 1 bài viết đã được xuất bản thì bạn chỉ còn cách Hoàn nguyên về bản thảo - bản nháp rồi chỉnh lại }
- Vị trí: Thêm địa điểm đăng bài.
- Mô tả tìm kiếm: Thêm mô tả cho bài viết, chức năng này hỗ trợ SEO. Thường thì mình sẽ dán 1 đoạn ngắn phần đầu bài hay tiêu đề vào đây, bạn cũng có thể tự viết mô tả cho bài viết.
{ Blog mới tạo sẽ không hiện phần mô tả tìm kiếm, để hiện phần này bạn đăng nhập blog ~> Vào Cài đặt ~> Tùy chọn tìm kiếm ~> Trong mục thẻ meta có mục mô tả, bạn nhấn vào Chỉnh sửa ~> Bật mô tả tìm kiếm? Chọn Có, tự ghi mô tả vào khung rồi nhấn Lưu thay đổi ~> Quay lại trang bài viết và xem kết quả }
- Tùy chọn: Cung cấp các tùy chọn về nhận xét, chế độ soạn và dấu ngắt dòng.

Chuyên mục:

0 Bình luận cho bài đăng " #3: Chức năng Bài đăng (Posts) trong Blogger "