Bài đăng mới

#4: Chức năng Trang (Pages) trong Blogger

Đăng bởi: Nguyen Ngoc Quynh Anh - Thứ Ba, 28 tháng 1, 2014 0 Nhận xét
Trang (Pages): liệt kê các trang tĩnh của blog, trong mục này có 3 mục con là tất cả (hiển thị tất cả trang), nháp (hiển thị trang ở chế độ bản nháp) và đã xuất bản (hiển thị những trang đã được xuất bản).

Chức năng Trang (Pages) trong Blogger
Chức năng Trang (Pages) trong Blogger


1) Tích chọn hàng loạt.
2) Nhấn Trang mới để tạo một trang tĩnh. Tích chọn rồi nhấn xuất bản, hoàn nguyên về bản thảo hay xóa trang tĩnh mà bạn muốn.
3) Chuyển đổi qua lại giữa các cột, bên cạnh là số lượng bài viết hiển thị.

Nhấn Trang mới, giao diện soạn thảo trang tĩnh hiện ra1) Khung nhập tiêu đề trang tĩnh.
2) Thanh công cụ: Chuyển đổi giữa 2 chế độ Viết hoặc HTML.
3) Thanh công cụ: Cung cấp các chức năng chỉnh sửa cỡ chữ, kiểu chữ, màu sắc chữ, vị trí,... hỗ trợ khi soạn thảo.
4) Khung soạn thảo văn bản (đang ở chế độ Viết).
5) Cài đặt trang:
- Mô tả tìm kiếm: Thêm mô tả cho trang tĩnh, chức năng này hỗ trợ SEO. Thường thì mình sẽ dán 1 đoạn ngắn phần đầu bài hay tiêu đề vào đây, bạn cũng có thể tự viết mô tả.
{ Blog mới tạo sẽ không hiện phần mô tả tìm kiếm, để hiện phần này bạn đăng nhập blog ~> Vào Cài đặt ~> Tùy chọn tìm kiếm ~> Trong mục thẻ meta có mục mô tả, bạn nhấn vào Chỉnh sửa ~> Bật mô tả tìm kiếm? Chọn Có, tự ghi mô tả vào khung rồi nhấn Lưu thay đổi ~> Quay lại trang soạn thảo và xem kết quả }
- Tùy chọn: Cung cấp các tùy chọn về nhận xét, chế độ soạn và dấu ngắt dòng.
6) Các nút nhấn để:
- Xuất bản: Xuất bản trang tĩnh
- Lưu: Trang được lưu dưới dạng bản nháp, thường thì chức năng này sẽ tự hoạt động khi ta viết.
- Xem trước: Xem trước trang tĩnh trên blog.
- Đóng lại: Thoát khỏi trang soạn thảo.

Đường dẫn trang tĩnh sẽ có dạng: http://diachi.blogspot.com/p/tiêu_đề.html
Bạn sẽ không thể chỉnh sửa đường dẫn này, do vậy hãy ghi tiêu đề chuẩn để được đường dẫn mong muốn.

Chuyên mục:

0 Bình luận cho bài đăng " #4: Chức năng Trang (Pages) trong Blogger "